Persoonlijke
ongevallen­verzekering

Bereken premie
Wat dekt deze verzekering?

Persoonlijke ongevallen­verzekering

Waarom een persoonlijke
ongevallenverzekering?

We beschikken in Nederland over goede sociale voorzieningen. Toch kan een ongeval grote financiële gevolgen hebben voor u en uw gezin. Met de persoonlijke ongevallenverzekering verzekert u zich van een kapitaalsuitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Sticol heeft voor alle actieve medewerkers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder ressorterende diensten en instellingen met een schade- of arbeidsongeschiktheidsverzekering via Sticol, een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Heeft u alleen een zorgverzekering via Sticol Ziektekosten? Dan kunt u geen gebruik maken van de collectieve ongevallenverzekering.

Premie berekenen

Ik wil eerst meer weten over de dekkingen

"Een verzekeringsspecialist die me helemaal ontzorgt. Met verzekeringen op maat, één aanspreekpunt en een voordelige prijs. Meer kunt u zich toch niet wensen?"
Kirsten Wissink, verzekerde Sticol

Wat vergoedt de persoonlijke ongevallenverzekering?

De persoonlijke ongevallenverzekering keert een vastgesteld bedrag uit bij overlijden of een percentage bij blijvende invaliditeit. U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen.

In onderstaande tabel ziet u de basispremies en de bijbehorende verzekerde bedragen. U kunt de verzekerde bedragen verhogen (maximaal met een factor tien). De premies worden ook met de gekozen factor verhoogd.

PremiesOverlijdenBlijvende invaliditeit
KeuzeJaarMaandM/VKindM/VKind
1: Alleenstaande 14,21 1,19 32.500,- n.v.t. 32.500,- n.v.t.
2: 2 Volwassenen 28,42 2,37 32.500,- n.v.t. 32.500,- n.v.t.
3: Gezin 34,31 2,86 32.500,- 500,- 32.500,- 10.000,-
4: Eénoudergezin 20,10 1,67 32.500,- 500,- 32.500,- 10.000,-

Wat maakt onze persoonlijke ongevallen­verzekering zo goed?

Ook beroepsrisico's gedekt
 

Politiefunctionarissen, maar ook personeelsleden van penitentiaire inrichtingen, lopen soms grote risico's bij de uitoefening van hun beroep. De persoonlijke ongevallenpolis dekt ook deze beroepsrisico's én zonder premietoeslag.

Kies zelf uw dekking
 

U kunt zelf kiezen wat het maximale bedrag is dat de verzekering uitkeert bij blijvende invaliditeit of overlijden. Deze keuze bepaalt ook de hoogte van uw premie.

Premie berekenen

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonlijke ongevallenverzekering?

Met een persoonlijke ongevallenverzekering krijgen een werknemer en meeverzekerde gezinsleden een uitkering als men door een ongeval overlijdt, of als u voor altijd invalide blijft.

Welke risico's zijn verzekerd?

Als u overlijdt door een ongeval, betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag.  Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag.

Wat zijn uw verplichtingen bij een ongeval?

Als u door een ongeval wordt getroffen, bent u, of één van de andere personen die onder deze verzekering vallen, verplicht om de verzekeraar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dat moet uiterlijk binnen drie maanden.

Ook moet u zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling stellen. Dat kan op kosten van de verzekeraar en bij een door de verzekeraar aangewezen instelling.  U bent ook verplicht alle benodigde gegevens te verstrekken en alle vragen naar waarheid te beantwoorden. Als u bent hersteld, dan laat u dat zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. Verzekeraars moeten in staat worden gesteld een medisch onderzoek te laten verrichten.

Belangrijke documenten

Bekijk de verzekeringskaart

De verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars helpt u deze verzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.