Service-informatie

Dank u voor uw interesse in Aon! Wij informeren u graag helder en compleet over Aon en onze werkwijze. Wij raden u aan deze pagina te bookmarken of uit te printen.

Wie is Aon?

Aon is een professionele dienstverlener op het gebied van verzekeringen. Aon is onderdeel van Aon Nederland en biedt voornamelijk verzekeringen voor particulieren en kleine bedrijven. Aon Nederland maakt op haar beurt weer deel uit van Aon PLC (London, UK), specialist in financiële en verzekeringsdienstverlening. Aon PLC is genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE).

Onafhankelijk advies

Aon is een assurantietussenpersoon en specialist in het vinden van de beste verzekering voor de beste prijs. Aon werkt onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. Ons advies aan u baseren wij op onderzoek bij een selecte groep verzekeraars, waarvan wij op basis van onze kennis en ervaring weten dat zij een goede prijs en/of dekking kunnen aanbieden. Op uw verzoek geven wij een overzicht van de verzekeraars. Onder deze aanbieders valt ook het volmachtbedrijf van Aon, One Underwriting B.V. Die onderhandelt regelmatig met verzekeraars om de prijs en de voorwaarden te optimaliseren.

Overeenkomst op afstand

Als uw overeenkomst met Aon tot stand is gekomen zonder persoonlijk contact tussen u en Aon, is sprake van een zogeheten ‘overeenkomst op afstand’. Deze kunt u binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit geldt niet bij:

a. Verzekeringen met een looptijd van minder dan één maand.

b. Polissen waarop u binnen deze eerste 14 dagen bedenktijd al een schade hebt gemeld.

Onze beloning

Alle reguliere werkzaamheden die wij voor u verrichten, worden betaald uit een percentage van de premie die u betaalt voor uw verzekering(en). Daarnaast is sprake van prolongatiekosten en afhankelijk van de gekozen verzekering kan er ook sprake zijn van poliskosten. Levert Aon u daarnaast extra diensten, dan krijgt u daarvan vooraf een prijsopgave. Verder kan Aon inkomsten ontvangen uit rente en/of uit vergoedingen voor administratie en beheer voor verzekeraars.

Toezicht en registratie

Onze handelsnaam is Aon. Onze statutaire naam is Aon Nederland CV, gevestigd op de Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam.

  • Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24061634.
  • Wij staan geregistreerd in het Wft-register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12009529. Zie: www.afm.nl
  • Wij zijn aangesloten bij Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid).
  • Wij zijn erkend als Registermakelaar in Assurantiën (RMiA).

Klachten, reacties en suggesties

Bent u toch niet tevreden over onze dienstverlening of die van verzekeraar? Wij horen graag uw opmerkingen. Uw reactie en/of suggestie kunt u bij voorkeur doorgeven op de volgende manieren:

Per post:
Aon, afdeling klachten
Postbus 3234
4800 DE Breda

Per e-mail: klachten@aon.nl

Telefonisch:  088 – 810 81 00

Na ontvangst van uw reactie nemen wij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, contact met u op. Komen wij samen niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 070 - 333 8999. Meer informatie over de daarvoor geldende regelingen vindt u op www.kifid.nl. De klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten en dus niet voor bedrijven of personen die een beroep uitoefenen. Levert ook dat niet het gewenste resultaat op, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Burgerlijke Rechter. Maar u kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om te zorgen dat dat niet nodig is.

Privacy

Bij het aanvragen van een verzekering vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om de verzekeringsovereenkomst tot stand te brengen en uit te voeren. Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. In onze privacyverklaring - die u kunt raadplegen op onze website www.aonverzekeringen.nl/privacyverklaring - kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Ook verzekeraars willen een verantwoord beleid voeren bij schade en bij acceptatie van verzekeringen en willen fraude tegengaan. Om die reden worden uw schade- en verzekeringsgegevens uitgewisseld met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Er kan ook een toets worden uitgevoerd op financiële betrouwbaarheid. Wanneer Aon voor het sluiten van verzekeringen gebruik maakt van haar volmachtbedrijf zal Aon uw gegevens voor deze toetsen gebruiken. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing, alsmede de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (www.verzekeraars.nl), het Privacyreglement van het CIS (www.stichtingcis.nl) en het protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (www.verzekeraars.nl).

Disclaimer

Als bovenstaande tekst afwijkt van de informatie en/of van de afspraken die in het verdere adviestraject of in de polisvoorwaarden zijn vastgelegd, dan geldt de tekst van het advies respectievelijk de polisvoorwaarden.

Versie

Service Informatie Aon
Particulier
Versie december 2018