Schade melden

Om welke verzekering gaat het?

Auto

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. U kunt snel online schade melden via Mijn Verzekeringen. Heeft u uw inloggegevens niet voorhanden, maar wilt u nu direct schade melden? U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Ernstige schade

Bij ernstige schade aan uw auto kunt u dag en nacht contact opnemen met alarmcentrale SOS International:

088 - 980 04 02. Vanuit het buitenland: +31 (0)88 - 980 04 02.

Heeft u uw verzekering afgesloten op meeus.com, neem dan contact op met alarmcentrale Allianz Global Assistance:

020 - 592 97 91. Vanuit het buitenland: + 31 (0)20 - 592 97 91.

Herstelservice

Vind een aangesloten schadehersteller in uw regio. Bij schadebedrijven van ASN Autoschade kunt u direct online een afspraak maken. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de herstelservice als de auto total loss is verklaard.

Wie gebruik maakt van onze herstelservice profiteert van enkele belangrijke voordelen:

 • U kunt binnen Nederland gebruikmaken van een haal- en brengservice
 • U kunt binnen Nederland gebruikmaken van een gratis leenauto
 • Uw auto wordt volledig schoongemaakt
 • Wij betalen de rekening, onder aftrek van uw eigen risico, rechtstreeks aan het herstelbedrijf
 • U heeft 4 jaar BOVAG/FOCWA-garantie op de reparatie

Gaat u liever naar een ander herstelbedrijf of besluit u de schade niet te laten repareren? In uw polisvoorwaarden leest u welke gevolgen dit heeft voor uw eigen risico.

Let op: in verband met het coronavirus vragen wij u om, indien mogelijk, gebruik te maken van de haal- en brengservice. Zo voorkomen we dat er zich te veel mensen in de garages bevinden en kan de regel om 1,5 meter afstand te houden nageleefd worden.

Autoruit stuk?

Bel dan met onze Ruitschadeservice: 088 - 040 64 00. U kunt ook een online afspraak maken. Wij werken samen met Carglass en Autotaalglas. Dit zjn specialisten in reparatie en vervanging van autoruiten.

Heeft u een WA+ Beperkt Casco of WA+ Uitgebreid Casco dekking?

Als u gebruik maakt van onze Ruitschadeservice:
• betaalt u niets als de ruit wordt gerepareerd
• betaalt u bij ruitvervanging het eigen risico van € 250
• hoeft u niets voor te schieten, de factuur gaat rechtstreeks naar ons

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren bouwt u op gedurende de looptijd van uw verzekering. Voor elk verzekeringsjaar dat u geen schade claimt, krijgt u één schadevrij jaar. Hierdoor klimt u op de zogenoemde bonus-malusladder. Die bepaalt de hoogte van uw no-claimkorting. Op uw polisblad ziet u op welke trede van de ladder u staat, en welke bonuskorting of malustoeslag daarbij hoort.

Schade zelf betalen

Soms is het beter om de schade zelf te betalen. Met behulp van de tabel bonusregeling in de polisvoorwaarden kunt u berekenen wat voor u de beste keuze is.

Bruiloft

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. U kunt snel online schade melden via Mijn Verzekeringen. Heeft u uw inloggegevens niet voorhanden, maar wilt u nu direct schade melden? U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Schade boven € 450,-

Bij schade van meer dan € 450,- vragen wij u direct contact op te nemen met onze klantenservice, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Persoonlijke ongevallen

Heeft u een ongevallenverzekering afgesloten en was er sprake van een ongeval? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • In geval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij de klantenservice van Aon
 • Bij een kans op blijvende invaliditeit dient hiervan binnen 8 dagen na het ongeval schriftelijk melding te worden gedaan

Caravan

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. U kunt snel online schade melden via Mijn Verzekeringen. Heeft u uw inloggegevens niet voorhanden, maar wilt u nu direct schade melden? U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Ernstige schade

Bij ernstige schade aan uw auto kunt u dag en nacht contact opnemen met alarmcentrale SOS International:

088 - 980 04 02. Vanuit het buitenland: +31 (0)88 - 980 04 02.

Heeft u uw verzekering afgesloten op meeus.com, neem dan contact op met alarmcentrale Allianz Global Assistance:

020 - 592 97 91. Vanuit het buitenland: + 31 (0)20 - 592 97 91.

Herstelservice

Vind een aangesloten schadehersteller in uw regio. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de schade service als de caravan total loss is verklaard.

Wie gebruik maakt van onze herstelservice profiteert van enkele belangrijke voordelen:

 • Uw caravan kan gerepareerd worden? Dan komt het eigen risico komt te vervallen
 • Uw caravan wordt in overleg met de schadehersteller gratis gehaald en gebracht op een locatie naar keuze
 • Wij wikkelen de schade rechtstreeks af met het herstelbedrijf. U hoeft het schadebedrag niet zelf voor te schieten

Inboedel

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Cyberincident

Vervelend dat u te maken heeft met een cyberincident. Onze CyberHulplijn is 24/7 bereikbaar. U kunt bellen naar 0800 - 023 30 88 (gratis).

Deskundige medewerkers van CyberScout helpen u bij het vinden van een oplossing. Ook helpen ze bij het inschakelen en waarschuwen van de juiste bedrijven en instanties. Denk aan de politie, uw bank en uw creditcardmaatschappij.

Ongevallen

Heeft u of iemand in uw gezin een ongeval gehad met overlijden of mogelijk blijvende invaliditeit tot gevolg? U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij helpen u graag verder.

Let op: Bij overlijden als gevolg van een ongeval moet u dit uiterlijk 36 uur voor begrafenis of crematie doen.

Rechtsbijstand

Vervelend dat u juridische hulp nodig heeft. Met de rechtsbijstandverzekering maakt u gebruik van de dienstverlening van ARAG of DAS. Gespecialiseerde juristen geven adviezen en helpen u bij het conflict.

U vindt de contactgegevens in uw polisvoorwaarden. Die vindt u in Mijn Verzekeringen.

Reis

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. U kunt snel online schade melden via Mijn Verzekeringen. Heeft u uw inloggegevens niet voorhanden, maar wilt u nu direct schade melden? U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Noodgeval

Heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u dag en nacht contact opnemen met de alarmcentrale SOS International:

+31 (0)88 - 980 04 02

Heeft u uw verzekering afgesloten op iak.nl, neem dan contact op met alarmcentrale Europeesche Hulplijn:

+31 (0)20 - 651 57 77

Heeft u uw verzekering afgesloten op meeus.com, neem dan contact op met alarmcentrale Allianz Global Assistance:

+31 (0)20 - 592 97 91

Als u contact opneemt met de alarmcentrale, houd dan uw polisnummer en het telefoonnummer waar u op dat moment te bereiken bent bij de hand.

Bewijsstukken

Stuur voor een snelle afhandeling van de schade na thuiskomst zo spoedig mogelijk alle stukken die betrekking hebben op de schade naar ons toe. Denk hierbij aan nota's van artsbezoek, nota's van telefoonkosten en extra reis- en verblijfkosten, aankoopnota's en bewijs van aangifte bij diefstal.

Woonhuis

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. U kunt snel online schade melden via Mijn Verzekeringen. Heeft u uw inloggegevens niet voorhanden, maar wilt u nu direct schade melden? U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Voordat u een schade meldt

Om schades snel te kunnen beoordelen en afwikkelen, verzoeken wij u om de volgende zaken in acht te nemen:

 • Noteer voor uzelf alvast wat er is gebeurd en wat de schade is
 • Heeft u ernstige schade? Maak enkele foto’s waarop de schade duidelijk zichtbaar is
 • Heeft u waterschade? Laat zaken goed drogen en maak daarna nogmaals foto’s
 • Tref als het nodig is noodmaatregelen om verdere schade te voorkomen. Doe dit alleen als het veilig kan. Deze kosten zijn in veel gevallen meeverzekerd

Spoedeisende schades kunt u uiteraard direct online, via het contactformulier of telefonisch melden.

Herstelservice

Wilt u gebruik maken van onze herstelservice dan kunt u dit direct aangeven. Als de schade wordt gedekt door uw verzekering, zorgen wij ervoor dat er zo snel mogelijk een bedrijf wordt ingeschakeld om de schade te repareren.

Wie gebruik maakt van onze herstelservice profiteert van enkele belangrijke voordelen:

 • Betrouwbare en deskundige afhandeling door gerenommeerde bedrijven
 • Bij acute nood neemt het herstelbedrijf binnen enkele uren contact met u op
 • U hoeft geen kosten voor te schieten, de factuur gaat rechtstreeks naar ons

Andere verzekeringen

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. U kunt snel online schade melden via Mijn Verzekeringen. Heeft u uw inloggegevens niet voorhanden, maar wilt u nu direct schade melden? U kunt bellen naar 088 - 810 81 90. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.